skip to Main Content

Verotus

Tietoa Valmennusyhtiö Varapuun tuotteiden ja palveluiden kustannusten verohyötyjen maksimoimiseen

Yksityishenkilön maksamat koulutusmaksut

Tuloverolain (TVL) 29 §:n 1 momentin mukaan verovelvollisella on oikeus vähentää tuloistaan niiden hankkimisesta tai säilyttämisestä johtuneet menot. TVL 31 §:n 1 momentin 4 kohdan mukaan tulon hankkimisesta johtuneita menoja ovat muun ohessa ammattikirjallisuuden sekä tutkimusvälineiden ja tieteellisen kirjallisuuden hankkimisesta johtuneet menot. TVL 54 §:n mukaan verovelvollisella on oikeus vähentää pääomatuloista niiden hankkimisesta tai säilyttämisestä johtuneet menot.
Koska Valmennusyhtiö Varapuun valmennukset liittyvät pääomatulojen hankintaan, henkilö voi vaatia koulutusmenoja vähennettäväksi omassa verotuksessaan pääomatuloista tehtävänä vähennyksenä veroilmoituksen kohdassa “Muut tulonhankkimismenot”. Verottaja on kuitenkin ollut hieman tiukkana tämän kaltaisten menojen vähennyskelpoisuudesta ja voi olla, että verottaja ei välttämättä hyväksy näitä menoja vähennyskelpoisiksi menoiksi.Etenkin silloin, kun henkilön oma sijoitustoiminta on hyvin passiivista, koulutusmenoja ei hyväksytä vähennyksenä. Mitä aktiivisempaa sijoitustoiminta on, sitä helpommin koulutuskulut hyväksytään vähennyskelpoisiksi menoiksi.
Läheskään kaikkia veroilmoituksia ei tänä päivänä enää tutkita, vaan veroilmoituksen tarkistukset tapahtuvat pääosin erilaisten poiminta-ajojen perusteella. Voi olla, että henkilön veroilmoitusta ei sen tarkemmin tutkita ja näin ollen vaatimus menee sellaisenaan läpi. Mitään vääryyttä ei ole vaatia kulua vähennettäväksi omassa verotuksessaan, mutta sen läpimenoa ei voi taata, sillä verotuksen toimittaminen tältä osin ei suinkaan ole yhdenmukaista.

Yritysten maksama koulutusmaksu

Jos yritys itse harjoittaa sijoitustoimintaa ja koulutus liittyy yritystoiminnan sijoitustoimintaan, tällöin koulutusmenot voidaan vähentää liiketoimintaan kohdistuvina menoina.
Jos yritys ei harjoita sijoitustoimintaa, silloin ei voida vähentää sijoitustoimintaan liittyvien koulutusten osallistumismaksuja. Nämä tulkitaan todennäköisesti tällöin yrittäjän omina yksityismenoina, joita ei voitaisi vähentää yrityksen liiketoiminnasta aiheutuneina menoina. Poikkeuksen muodostaa liiketoimintaan suunnatut koulutukset eli “Yrittäjyyden perusteet” ja “Liiketoiminta” -koulutukset voitaisiin tulkita siten, että ne voi vähentää yrityksen menoina.

Tukenasi Valmennusyhtiö Varapuu

Back To Top